اخبار مجلس

چه افرادی نمی توانند از طرح مسکن ملی استفاده نمایند؟

خبرنگاران: معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: تا زمانی که قوانین بالادستی اجازه ثبت نام مجردهای زیر 35 سال را در طرح مسکن ملی ندهد وزارت راه نیز به عنوان مجری مصوبات دولت نمی تواند برای خانه دارکردن جمیعت مجرد کشور برنامه داشته باشد....

24 بهمن 1398

کاخ سفید: استیضاح ترامپ نامشروع است!

کاخ سفید در نامه ای به دموکرات های کنگره آمریکا اعلام کرد در تحقیقات برای آغاز استیضاح ترامپ که فاقد پایه های قانونی بوده و نامآغاز است، شرکت نخواهد کرد.

25 آبان 1398

تشکل های دانشجویی صنعتی شاهرود در دیدار با رییس دانشگاه به بیان مسائل صنفی پرداختند

شورای صنفی دانشجویان و تشکل های دانشجویی در جلسات جداگانه ای با رییس دانشگاه پیشنهادات، نظرات و دغدغه های دانشجویان را در خصوص مسایل و مسائل صنفی، رفاهی و تشکل های دانشجویی، مطرح کردند.

21 آبان 1398