فولکس واگن پاسات قیمت گذاری درستی ندارد

بعد‭ ‬از‭ ‬حدود‭ ‬دو‭ ‬سال،‭ ‬پاسات‭ ‬حالا‭ ‬دیگر‭ ‬خودرویی‭ ‬خودمانی‭ ‬است‭ ‬نه‭ ‬یک‭ ‬غریبه‭ ‬ناشناس‭! ‬بافروش‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬هزار‭ ‬دستگاه‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬سدان‭ ‬متوسط‭ ‬و‭ ‬کلاسیک‭ ‬در‭ ‬کشور،‭ ‬این‭ ‬خودرو‭ ‬در‭ ‬میانه‭ ‬بازار‭ ‬جایی‭ ‬بین‭ ‬بزرگان‭ ‬دست‭ ‬و‭ ‬پا‭ ‬کرده‭. ‬ظرافت‭ ‬در‭ ‬طراحی‭ ‬بدنه،‭ ‬کیفیت‭ ‬ساخت‭ ‬مناسب‭ ‬در‭ ‬جزء‭ ‬جزء‭ ‬بدنه‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬قیمت‭ ‬گزاف‭ ‬پاسات‭ ‬چیزهایی‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬درباره‭ ‬این‭ ‬خودرو‭ ‬زیاد‭ ‬می شنویم‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬حال‭ ‬سدان‭ ‬آلمانی‭ ‬ما‭ ‬معایب‭ ‬دیگری‭ ‬هم‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬خوبی هایش‭ ‬را‭ ‬زیر‭ ‬سوال‭ ‬برده‭. ‬

فولکس واگن پاسات قیمت گذاری درستی ندارد

همین‭ ‬لحظه‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬گزارش‭ ‬را‭ ‬می خوانید،‭ ‬بهای‭ ‬یک‭ ‬نسخه‭ ‬صفر‭ ‬کیلومتر‭ ‬و‭ ‬فول‭ ‬از‭ ‬پاسات‭ ‬2018‭ ‬از‭ ‬حدود‭ ‬965‭ ‬میلیون‭ ‬تا‭ ‬یک‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬در‭ ‬نوسان‭ ‬است‭. ‬بازه ای‭ ‬که‭ ‬بالاترین‭ ‬سطح‭ ‬قیمتی‭ ‬ممکن‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬خودرو‭ ‬از‭ ‬زمان‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬بازار‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬می دهد‭. ‬

یک‭ ‬خط‭ ‬تیز‭ ‬کناری‭ ‬در‭ ‬بالا‭ ‬و‭ ‬میانه‭ ‬در ها‭ ‬که‭ ‬مستقیما‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬انتهای‭ ‬خودرو‭ ‬به‭ ‬پوزه‭ ‬پاسات‭ ‬حواله‭ ‬می دهد‭ ‬کمک‭ ‬شایانی‭ ‬کرده‭ ‬تا‭ ‬فرم‭ ‬یکنواخت‭ ‬بخش‭ ‬عقب‭ ‬به‭ ‬کناره‭ ‬بدنه‭ ‬سرایت‭ ‬نکند‭. ‬در‭ ‬عین‭ ‬حال‭ ‬رینگ های‭ ‬18‭ ‬اینچی‭ ‬10‭ ‬پره‭ ‬که‭ ‬روی‭ ‬لاستیک های‭ ‬هانکوک‭ ‬سوار‭ ‬شده اند،‭ ‬بر‭ ‬جاذبه‭ ‬کناری‭ ‬پاسات‭ ‬افزوده‭ ‬است‭. ‬آینه ها‭ ‬هم‭ ‬روی‭ ‬در ‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬ستون‭ ‬سوار‭ ‬شده اند‭ ‬تا‭ ‬حس‭ ‬اسپورت ‭ ‬بدنه‭ ‬کامل‭ ‬شود‭. ‬یک‭ ‬نکته‭ ‬خوب‭ ‬در‭ ‬انتهای‭ ‬بدنه‭ ‬فرم‭ ‬باز‭ ‬شدن‭ ‬صندوق‭ ‬عقب‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬فشار‭ ‬کوچک‭ ‬به‭ ‬آرم‭ ‬فولکس‭ ‬واگن‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬جعبه‭ ‬فراخ‭ ‬و‭ ‬منظم‭ ‬روبه رو‭ ‬می کند‭ ‬که‭ ‬بین‭ ‬550‭ ‬تا‭ ‬600‭ ‬لیتر‭ ‬گنجایش‭ ‬دارد‭. ‬البته‭ ‬هنوز‭ ‬هم‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬پرونده‭ ‬پاسات‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬نوع‭ ‬طراحی‭ ‬چراغ های‭ ‬عقب‭ ‬و‭ ‬صندوق‭ ‬بار،‭ ‬یک‭ ‬نمره‭ ‬منفی‭ ‬ثبت‭ ‬کرد‭. ‬تالیسمان‭ ‬و‭ ‬کمری‭ ‬با‭ ‬همین‭ ‬ابعاد‭ ‬صندوق‭ ‬بهتر‭ ‬و‭ ‬بزرگ تر‭ ‬و‭ ‬جذاب تری‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬می دهند‭.‬

با‭ ‬گام‭ ‬گذاشتن‭ ‬درون‭ ‬اتاق‭ ‬پاسات‭ ‬خاطره‭ ‬بد‭ ‬صندوق‭ ‬عقب‭ ‬کاملا‭ ‬پاک‭ ‬می شود‭. ‬مجموعه‭ ‬چیزی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬داشبورد‭ ‬در‭ ‬جلوی‭ ‬شماست‭ ‬بسیار‭ ‬بهتر‭ ‬از‭ ‬تصاویر‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می رسد‭ ‬و‭ ‬دقت‭ ‬در‭ ‬طراحی،‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬مونتاژ‭ ‬کابین‭ ‬کاملا‭ ‬مشهود‭ ‬است‭. ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬چوب،‭ ‬چرم‭ ‬و‭ ‬استیل‭ ‬باکیفیت‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬رنگ بندی‭ ‬مناسب‭ ‬باعث‭ ‬شده‭ ‬تا‭ ‬فضای‭ ‬داخلی‭ ‬خودرو‭ ‬دلچسب‭ ‬از‭ ‬کار‭ ‬درآید‭. ‬یک‭ ‬خط‭ ‬عرضی‭ ‬پلکانی‭ ‬که‭ ‬دریچه های‭ ‬سیستم‭ ‬تهویه‭ ‬هوا‭ ‬درون‭ ‬آن‭ ‬تعبیه‭ ‬شده اند‭ ‬در‭ ‬بالای‭ ‬داشبورد‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬زیر‭ ‬آن‭ ‬یک‭ ‬لایه‭ ‬چوب‭ ‬با‭ ‬رنگ‭ ‬قهوه ای‭ ‬سوخته‭ ‬داشبورد‭ ‬را‭ ‬جذاب تر‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬

صفحه‭ ‬لمسی‭ ‬هشت‭ ‬اینچی،‭ ‬چند‭ ‬دکمه‭ ‬و‭ ‬کلید،‭ ‬فرمان‭ ‬چرمی،‭ ‬صندلی های‭ ‬چرمی‭ ‬با‭ ‬طرح‭ ‬چند‭ ‬ردیفی‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬دسته‭ ‬دنده‭ ‬آشنای‭ ‬مزین‭ ‬به‭ ‬حروف‭ ‬DSG‭ ‬تکمیل‭ ‬کننده‭ ‬فضای‭ ‬اتاق‭ ‬هستند‭ ‬ضمن‭ ‬اینکه‭ ‬هداپ‭ ‬دیسپلی،‭ ‬اتوهلد،‭ ‬9‭ ‬کیسه‭ ‬هوا،‭ ‬اتوپارک‭ ‬و‭ ‬سیستم های‭ ‬ارتباطی‭ ‬پیشرفته‭ ‬همگی‭ ‬خبر‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬خودروی‭ ‬مجهز‭ ‬می دهد‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬سر‭ ‬و‭ ‬گردن‭ ‬از‭ ‬رقبای‭ ‬خود‭ ‬پیش‭ ‬است‭. ‬البته‭ ‬یک‭ ‬نکته‭ ‬منفی‭ ‬اتاق،‭ ‬کیفیت‭ ‬و‭ ‬جنس‭ ‬ساعت‭ ‬آنالوگ‭ ‬بالای‭ ‬داشبورد‭ ‬پاسات‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬ارزان‭ ‬و‭ ‬نازل‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬شان‭ ‬چنین‭ ‬اتومبیلی‭ ‬نیست‭. ‬نشستن‭ ‬در‭ ‬صندلی‭ ‬عقب‭ ‬هم‭ ‬توام‭ ‬با‭ ‬تجربه‭ ‬خوبی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬گرچه‭ ‬گنجایش‭ ‬بالا‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬سدان‭ ‬90‭/‬4‭ ‬سانتی‭ ‬چندان‭ ‬عجیب‭ ‬نیست‭ ‬اما‭ ‬یادآوری‭ ‬آن‭ ‬الزامی‭ ‬است‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬همین‭ ‬کلاس،‭ ‬خریداران‭ ‬سوناتا‭ ‬از‭ ‬عذاب آورترین‭ ‬صندلی های‭ ‬عقب‭ ‬رنج‭ ‬می برند‭. ‬نکته‭ ‬دیگر‭ ‬اینکه‭ ‬امکانات‭ ‬پاسات‭ ‬مخصوصا‭ ‬دوربین‭ ‬360‭ ‬درجه‭ ‬واقعا‭ ‬ستودنی‭ ‬است‭. ‬

گرچه‭ ‬فولکس‭ ‬واگن‭ ‬و‭ ‬ماموت‭ ‬در‭ ‬توضیح‭ ‬شتاب‭ ‬و‭ ‬سرعت‭ ‬نهایی‭ ‬پاسات‭ ‬اندکی‭ ‬اغراق‭ ‬کرده اند‭ ‬اما‭ ‬بی هیچ‭ ‬مبالغه ای‭ ‬پاسات‭ ‬یک‭ ‬خودروی‭ ‬دینامیک،‭ ‬جسور‭ ‬و‭ ‬سریع‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬هشت‭ ‬ثانیه‭ ‬به‭ ‬سرعت‭ ‬100‭ ‬کیلومتر‭ ‬در‭ ‬ساعت‭ ‬رسیده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬خوبی‭ ‬توانایی‭ ‬بالابردن‭ ‬آدرنالین‭ ‬خون تان‭ ‬را‭ ‬دارد‭. ‬موردی‭ ‬که‭ ‬باعث‭ ‬شده‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬کورس های‭ ‬مستقیم،‭ ‬رنو‭ ‬تالیسمان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دردسر‭ ‬بیندازد‭. ‬خوشبختانه‭ ‬پاسات‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬کافی‭ ‬پایداری‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬سیستم‭ ‬کنترل‭ ‬پایداری،‭ ‬هر‭ ‬خبطی‭ ‬از‭ ‬جانب‭ ‬راننده‭ ‬را‭ ‬سریعا‭ ‬کنترل‭ ‬کند‭.

‬از‭ ‬آن‭ ‬سو‭ ‬به‭ ‬کارگیری‭ ‬9‭ ‬کیسه‭ ‬هوا،‭ ‬شش‭ ‬نوع‭ ‬سیستم‭ ‬ترمز‭ ‬و‭ ‬چند‭ ‬سامانه‭ ‬ایمنی‭ ‬اضطراری‭ ‬موجب‭ ‬شده‭ ‬تا‭ ‬این‭ ‬خودرو‭ ‬در‭ ‬گروه‭ ‬خود‭ ‬حتی‭ ‬در‭ ‬مقایسه‭ ‬با‭ ‬کمری‭ ‬یک‭ ‬سروگردن‭ ‬بالاتر‭ ‬باشد‭. ‬این‭ ‬خودروی‭ ‬آلمانی‭ ‬که‭ ‬نمره‭ ‬پنج‭ ‬ستاره‭ ‬کانون‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬تصادف‭ ‬اروپا (‬یورو‭ ‬انکپ) ‬را‭ ‬دارد،‭ ‬مجموعا‭ ‬اتومبیلی‭ ‬لذتبخش‭ ‬نشان‭ ‬داد‭. ‬با‭ ‬فشار‭ ‬دادن‭ ‬دکمه‭ ‬استارت‭ ‬و‭ ‬گذاشتن‭ ‬دنده‭ ‬روی‭ ‬حالت‭ ‬دی‭ (‬D‭) ‬ماشین‭ ‬حرکتی‭ ‬نرم‭ ‬و‭ ‬سریع‭ ‬را‭ ‬شروع‭ ‬می کند‭. ‬حرکتی‭ ‬که‭ ‬البته‭ ‬اگر‭ ‬بنزین‭ ‬خوبی‭ ‬در‭ ‬باکش‭ ‬نریزید،‭ ‬ابدا‭ ‬تکرار‭ ‬نمی شود‭! ‬زوزه‭ ‬موتور‭ ‬8‭/‬1‭ ‬لیتری‭ ‬و‭ ‬180‭ ‬اسبی‭ ‬پاسات‭ ‬که‭ ‬ساخت‭ ‬آئودی‭ ‬است،‭ ‬تا‭ ‬حدی‭ ‬به‭ ‬کابین‭ ‬راه‭ ‬می یابد‭ ‬که‭ ‬پاسات‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬پشت‭ ‬سر‭ ‬کمری‭ ‬قرار‭ ‬می دهد‭. ‬پاسات‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬هزینه‭ ‬نگهداری‭ ‬بدترین‭ ‬وضعیت‭ ‬را‭ ‬دارد،‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬25‭ ‬هزار‭ ‬کیلومتر‭ ‬حدود‭ ‬100‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬افت‭ ‬قیمت‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭.‬

در‭ ‬مجموع‭ ‬باید‭ ‬گفت‭ ‬ ‭ ‬پاسات‭ ‬از‭ ‬منظر‭ ‬لوکس‭ ‬بودن‭ ‬چیزی‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬نسخه های‭ ‬2016‭ ‬دو‭ ‬سدان‭ ‬برجسته‭ ‬ژاپنی‭ ‬یعنی‭ ‬کمری‭ ‬و‭ ‬آکورد‭ ‬است ‭ ‬اما‭ ‬حالا‭ ‬که‭ ‬قیمت‭ ‬مسئله‭ ‬مهمی‭ ‬است،‭ ‬دوام‭ ‬اهمیتی‭ ‬دوچندان‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬دلار‭ ‬هم‭ ‬هرروز‭ ‬بالاتر‭ ‬می رود،‭ ‬خرید‭ ‬سوگلی‭ ‬بازار‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬سه‭ ‬سال‭ ‬اخیر‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬سدان‭ ‬فرانسوی‭- ‬کره ای‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬رنو‭ ‬تالیسمان‭ ‬است،‭ ‬انتخاب‭ ‬بهتری‭ ‬بوده‭ ‬ضمن‭ ‬اینکه‭ ‬در‭ ‬مرحله‭ ‬بعد‭ ‬اوپتیما‭ ‬و‭ ‬سوناتا‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬دوقلوهای‭ ‬کره ای‭ ‬انتخاب های‭ ‬بهتری‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می رسند‭. ‬

منبع: دیوار

به "فولکس واگن پاسات قیمت گذاری درستی ندارد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "فولکس واگن پاسات قیمت گذاری درستی ندارد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید